Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

o instytucji

Gminna Biblioteka Publiczna w Orli jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, która została powołana do życia w 1948 roku. Biblioteka
realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami, przepisami wynikającymi z tych ustaw oraz statutu biblioteki. Obowiązki dyrektora GBP w Orli pełni pani Karina Jaroszewicz.
    Jako instytucja powołana i finansowana przez samorząd lokalny funkcjonuje zgodnie z planem finansowym na dany rok. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
    Każdego roku biblioteka otrzymuje dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stan księgozbioru wynosi blisko 13 tysięcy woluminów. Zbiory biblioteczne składają się z kolekcji dokumentów publikowanych tradycyjnie i gromadzonych przez wiele lat. Biblioteka posiada duży zasób lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularno-naukową oraz bogaty księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu.
    Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Orli działa Biblioteczne Koło Naukowe, Lokalny Klub Kodowania oraz prowadzone są zajęcia nauki języka angielskiego. Dodatkowo odbywają się spotkania autorskie, tematyczne, wystawy, odczyty oraz imprezy kulturalne. Akcentowane są także ważniejsze wydarzenia i rocznice literackie.

GBP

Utworzono dnia 02.03.2018, 21:21

Zegar

Imieniny

Jubileusz Zespołu WERWOCZKI